Czym jest diagnostyka różnicowa?

diagnostyka różnicowaKażdy pacjent, który przychodzi po pomoc do lekarza badany jest przez niego w odpowiedni sposób, aby mogła zostać postawiona dobra diagnoza.

Diagnostyka różnicowa i jej najważniejsze założenia

Nie tylko medycyna, ale również fizjoterapia bazują za diagnostyce różnicowej, która nazywana jest również rozpoznaniem różnicowym. Jest to postępowanie diagnostyczne, które ma na celu określenie stanu zdrowia pacjenta, a także czynników powodujących ewentualny stan chorobowy. Całą istotą procesu diagnostyki różnicowej jest ocena prawdopodobieństwa, że dany objaw lub ich całą grupa występuje w tej konkretnej, badanej chorobie.

W jaki sposób dokonuje się diagnostyki różnicowej?

Należy stopniowo eliminować poszczególne hipotezy, które są najmniej prawdopodobne, a następnie zlecać kolejne badania. Cała procedura diagnostyki różnicowej trwa aż do momentu postawienia satysfakcjonującej diagnozy, czyli takiej, która się wydaje być najbardziej prawdopodobna. Diagnostyka różnicowa bardzo często nazywana jest również medycyną opartą na faktach, ponieważ należy brać pod uwagę jedynie występujące u pacjenta objawy. Te same czynności wykonuje się w przypadku fizjoterapii oraz badania osób, które potrzebują pomocy fizjoterapeuty.